(Last Updated On: 11 maja 2011)

Jakie są zasady nadzoru nad aktami prawa miejscowego stanowionymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Na jakie elementy uchwały wojewoda zwraca szczególną uwagę? Kiedy organ nadzoru stwierdzi, że uchwała rady gminy (powiatu, sejmiku województwa) jest niezgodna z prawem?

9YHF1hjeDqo - Jak przebiega kontrola uchwał podejmowanych przez samorządy

Więcej … Źródło: Jak przebiega kontrola uchwał podejmowanych przez samorządy