(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, nadając osobie fizycznej numer pesel, powiadamia o tym gminę właściwą ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego tej osoby trwającego ponad trzy miesiące.


Więcej … Źródło: Jak przekazywać informacje o nadaniu pesel

Oceń artykuł