(Last Updated On: 1 marca 2011)

Kupujący nowe auto może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.


Więcej … Źródło: Jak reklamować wady w autach

Oceń artykuł