(Last Updated On: 10 listopada 2011)

Istotną częścią umowy o świadczenie usług telefonicznych bądź internetowych są przepisy dotyczące sposobu jej wypowiedzenia przed upływem terminu, na który została zawarta.


Więcej … Źródło: Jak rozwiązać umowę na internet

Oceń artykuł