(Last Updated On: 29 marca 2011)

Pozyskanie środków finansowych z emisji obligacji komunalnych jest jedną z możliwych form finansowania inwestycji prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Najczęściej emitent obligacji zawiera odpowiednią umowę z agentem emisji, do którego zadań należy między innymi przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem emisji.


Więcej … Źródło: Jak samorząd terytorialny może finansować inwestycje z emisji obligacji komunalnych

Oceń artykuł