(Last Updated On: 28 lipca 2011)

Spadkodawca może w testamencie zobowiązać swoich spadkobierców do wykonania zapisu albo polecenia. Po jego śmierci zapisobiercy nie stają się od razu właścicielami zapisanych rzeczy. Mają jedynie prawo do domagania się od spadkobiercy wydania przedmiotów zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.


Więcej … Źródło: Jak skutecznie ustanowić zapis i polecenie w testamencie

Oceń artykuł