(Last Updated On: 29 listopada 2010)

Są dwa rodzaje przetargu: pisemny i ustny (aukcja). Postępowanie przetargowe dzieli się na trzy fazy: ogłoszenie przetargu, składanie ofert i wybór najlepszej oferty. Organizator przetargu może żądać wniesienia wadium


Więcej … Źródło: Jak skutecznie zawrzeć umowę w drodze aukcji lub przetargu

Oceń artykuł