(Last Updated On: 13 maja 2011)

Uchwała walnego zgromadzenia, która jest sprzeczna z przepisami jakiejkolwiek ustawy, jest nieważna od momentu jej podjęcia. Członek spółdzielni mieszkaniowej może wnioskować o stwierdzenie jej wadliwości w każdym czasie.

Ram9i5pffPg - Jak spółdzielca może skarżyć uchwałę spółdzielni mieszkaniowej

Więcej … Źródło: Jak spółdzielca może skarżyć uchwałę spółdzielni mieszkaniowej