(Last Updated On: 31 marca 2011)

Sąd może z urzędu albo na wniosek strony sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie i rachunkowe albo oczywiste omyłki. Może też uzupełnić wyrok, jeśli np. nie orzekł o całości żądania.


Więcej … Źródło: Jak sprostować oczywiste pomyłki w wyroku

Oceń artykuł