(Last Updated On: 29 marca 2011)

Aby zmienić prawomocny wyrok, strona może wnieść od niego skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem albo skargę kasacyjną. Pisma musi sporządzić profesjonalny pełnomocnik


Więcej … Źródło: Jak strona może podważyć wyrok po uprawomocnieniu

Oceń artykuł