(Last Updated On: 2 maja 2011)

Pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób mają obowiązek tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jeśli chcą odstąpić od jego tworzenia, powinni to uzgodnić z przedstawicielem załogi, jeśli w spółce nie działają organizacje związkowe.

w76Y1x2ynMA - Jak tworzyć fundusz socjalny, gdy w firmie nie ma związków zawodowych

Więcej … Źródło: Jak tworzyć fundusz socjalny, gdy w firmie nie ma związków zawodowych