(Last Updated On: 26 stycznia 2011)

Rodzina, której sytuacja materialna pogorszyła się na skutek straty pracy przez jednego z rodziców, może złożyć wniosek o świadczenia na dzieci. Gmina pomniejszy wtedy jej dochód. Do zasiłku rodzic może też otrzymać dodatki.


Więcej … Źródło: Jak ubiegać się o świadczenia na dzieci po utracie pracy

Oceń artykuł