(Last Updated On: 28 kwietnia 2011)

Każdą umowę można zawrzeć przez pełnomocnika. Gdy działa on w granicach swojego umocowania, to wówczas dokonana przez niego czynność prawna wywołuje skutki bezpośrednio dla osoby, którą on reprezentuje.

Cmo3nH1aN6Q - Jak ustanowić pełnomocnika do zawierania umów

Więcej … Źródło: Jak ustanowić pełnomocnika do zawierania umów