dobre ubezpieczenie oc

Każdy właściciel samochodu może dowolnie dysponować swoim pojazdem, co w praktyce oznacza możliwość użyczenia auta innej osobie. Takie praktyki zdarzają się bardzo często, dlatego warto wiedzieć, jakie mogą mieć konsekwencje na gruncie ubezpieczeniowym. Użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC – sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

  1. Użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC
  2. Umowa użyczenia samochodu – jak uniknąć negatywnych konsekwencji?

Użyczenie samochodu to nic innego, jak przekazanie go w użytkowanie osobie nie będącej właścicielem pojazdu. Użyczeniem będzie więc nie tylko pożyczenie samochodu sąsiadowi, ale również członkowi najbliższej rodziny.

Użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC

Właściciel pojazdu jest prawnie zobowiązany do zakupu obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej. Co więcej, w świetle prawa ubezpieczeniowego, tylko on może dokonać zakupu takiej polisy, jednak sam dokument przypisany jest do pojazdu, a nie jego właściciela. Zatem, dokonując użyczenia samochodu, jego właściciel niejako użycza również ubezpieczenia, co może rodzić konsekwencje, jeśli pojazd weźmie udział w kolizji lub wypadku drogowym. W takiej sytuacji ubezpieczenie samochodu pozostaje w mocy, zatem ubezpieczyciel w teorii powinien wypłacić odszkodowanie. W praktyce bywa jednak różnie, szczególnie w sytuacji, jeśli za kierownicą pojazdu siedział młody lub niedoświadczony kierowca, a fakt ten nie został wcześniej zgłoszony do ubezpieczyciela. Umowa użyczenia samochodu, nawet ta sporządzona pisemnie, nie uchroni jednak właściciela pojazdu przed przykrymi konsekwencjami takiego zdarzenia. Firmy ubezpieczeniowe dokonują rekalkulacji składki w sytuacji, w której szkodę spowodował inny kierowca, a nie właściciel lub współwłaściciel pojazdu, co w praktyce zwykle oznacza zwiększenie kosztów ubezpieczenia. Właściciel pojazdu poniesie dalej idące konsekwencje, jeśli podczas trwania umowy użyczenia pojazdu kierowca spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, zbiegł z miejsca zdarzenia lub prowadził samochód bez wymaganych uprawnień. W tej sytuacji ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a właściciel będzie musiał je pokryć z własnej kieszeni. Zatem, jeśli właściciel planuje użyczenie samochodu a ubezpieczenie OC nie zakłada możliwości użytkowania pojazdu, np. przez niedoświadczonego kierowcę, warto ten fakt zgłosić wcześniej do ubezpieczyciela.

Umowa użyczenia samochodu – jak uniknąć negatywnych konsekwencji?

Właściciel auta może uchronić się przed przykrymi konsekwencjami, jakie będzie musiał ponieść, jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego w trakcie trwania umowy użyczenia samochodu. Powszechnie wiadomo, że właścicielem danego pojazdu może być więcej niż jedna osoba. Jeśli z auta ma regularnie, a nawet jedynie okazjonalnie, korzystać młody lub niedoświadczony kierowca, warto dopisać go jako współwłaściciela pojazdu. Wówczas zyska on zniżki za bezszkodową jazdę w każdym rou oraz ochronę przed odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela na wypadek kolizji drogowej.

Drugim sposobem jest zgłoszenie do firmy ubezpieczeniowej, że z samochodu osobowego podlegającego ubezpieczeniu będzie korzystał inny kierowca. Posiadacz pojazdu może dokonać takiego zgłoszenia w każdej chwili, jednak trzeba się liczyć z tym, że ubezpieczyciel ma prawo wówczas dokonać rekalkulacji składki OC i AC. Najlepiej zrobić to już na etapie kupowania polisy z oferty http://ubezpieczenie-oc.auto.pl/. Dla celów ubezpieczeniowych warto również zawrzeć umowę użyczenia samochodu na piśmie. W przypadku kolizji lub wypadku drogowego, jest to czytelny znak, kto prowadził dany pojazd.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments