(Last Updated On: 12 sierpnia 2012)

Urzędnicy powinni załatwiać wszystko bez zbędnej zwłoki. W przeciwnym razie można ich ponaglać. Skargę należy złożyć do sądu administracyjnego.


Więcej … Źródło: Jak walczyć z opieszałością w załatwianiu spraw przez urzędy

Oceń artykuł