(Last Updated On: 12 sierpnia 2012)

Urzędnicy powinni załatwiać wszystko bez zbędnej zwłoki. W przeciwnym razie można ich ponaglać. Skargę należy złożyć do sądu administracyjnego.

G8jeqBXL5qU - Jak walczyć z opieszałością w załatwianiu spraw przez urzędy

Więcej … Źródło: Jak walczyć z opieszałością w załatwianiu spraw przez urzędy