(Last Updated On: 26 maja 2011)

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały w ściśle określonej procedurze.

ZUH4aY8kQAA - Jak wygląda procedura podejmowania uchwał w spółdzielni mieszkaniowej

Więcej … Źródło: Jak wygląda procedura podejmowania uchwał w spółdzielni mieszkaniowej