(Last Updated On: 20 grudnia 2010)

Urzędy mają obowiązek wydania zaświadczeń najpóźniej w terminie siedmiu dni od złożenia podania w tej sprawie. Osobie, której nie zostanie ono wydane w terminie, przysługuje zażalenie.


Więcej … Źródło: Jak wygląda procedura uzyskiwania urzędowych zaświadczeń

Oceń artykuł