(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

Nie wystarczy we właściwy sposób sporządzić umowy, by zapewnić zwrot należnych z kontraktu pieniędzy. Dlatego przedsiębiorcy zabezpieczają długi w różny sposób: zawierają umowy przewłaszczenia, zastawu, zastawu rejestrowego, żądają od kontrahentów weksli, a nawet wskazania poręczycieli.


Więcej … Źródło: Jak zabezpieczyć dług w umowie z kontrahentem

Oceń artykuł