(Last Updated On: 29 marca 2011)

Sąd zasięga opinii biegłego, jeżeli do rozstrzygnięcia sprawy niezbędne są wiadomości specjalne. Opinia powinna być zwięzła, jasna i zrozumiała. Gdy nie spełnia tych cech, można ją kwestionować.


Więcej … Źródło: Jak zakwestionować opinię biegłego w procesie sądowym

Oceń artykuł