(Last Updated On: 26 kwietnia 2011)

Zamawiający może wyrazić zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla. Zgoda powinna być wyrażona w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

jTf1CgMaADM - Jak zastosować weksel w zamówieniach publicznych

Więcej … Źródło: Jak zastosować weksel w zamówieniach publicznych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here