Udzielenie zamówienia publicznego, jest sformalizowaną procedurą, której przebieg w szczególności określa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ponieważ negocjacje są procesem podejmowania wspólnych decyzji stron procesu negocjacyjnego, ustawodawca, do szczególnie skomplikowanych sytuacji związanych z udzieleniem zamówienia publicznego przewidział możliwość prowadzenia negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jaką rolę pełnią negocjacje między stronami w zamówieniach publicznych 1

Więcej … Źródło: Jaką rolę pełnią negocjacje między stronami w zamówieniach publicznych

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o