(Last Updated On: 19 kwietnia 2011)

Udzielenie zamówienia publicznego, jest sformalizowaną procedurą, której przebieg w szczególności określa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ponieważ negocjacje są procesem podejmowania wspólnych decyzji stron procesu negocjacyjnego, ustawodawca, do szczególnie skomplikowanych sytuacji związanych z udzieleniem zamówienia publicznego przewidział możliwość prowadzenia negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jg00kEyHXrU - Jaką rolę pełnią negocjacje między stronami w zamówieniach publicznych

Więcej … Źródło: Jaką rolę pełnią negocjacje między stronami w zamówieniach publicznych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here