(Last Updated On: 27 lipca 2011)

Termin nawiązania stosunku pracy wynika z wzajemnych uzgodnień stron będących przedmiotem umowy o pracę. Czy niepodjęcie wykonywania obowiązków przez pracownika skutkuje niezawarciem umowy?


Więcej … Źródło: Jaki jest status zatrudnionego między dniem zawarcia umowy a dniem rozpoczęcia pracy

Oceń artykuł