(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

Kiedy regulamin dotyczący utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wydany jest z rażącym naruszeniem prawa?

1X703kq8D08 - Jaki katalog spraw powinien określać regulamin utrzymania czystości

Więcej … Źródło: Jaki katalog spraw powinien określać regulamin utrzymania czystości