(Last Updated On: 10 maja 2011)

Odpowiedzialność za wypadek nie ciąży tylko na kierowcy

fMVSr61nlhc - Jaki wpływ na odszkodowanie ma udział osób trzecich w kolizji

Więcej … Źródło: Jaki wpływ na odszkodowanie ma udział osób trzecich w kolizji