(Last Updated On: 22 marca 2011)

Zagwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług lub dostaw przez wykonawcę wybranego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przedmiotem starania wszystkich zamawiających. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest żądanie aby wykonawcy posiadali certyfikat jakości z serii ISO 9000.


Więcej … Źródło: Jakie korzyści daje uzyskanie certyfikatu serii ISO 9000

Oceń artykuł