(Last Updated On: 4 lipca 2011)

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a nie mógł tego zrobić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.


Więcej … Źródło: Jakie prawa ma pracownik w trakcie przestoju w pracy

Oceń artykuł