(Last Updated On: 22 grudnia 2010)

Sędzia może być wyłączony od orzekania w danej sprawie z mocy samej ustawy, na wniosek strony postępowania lub na żądanie samego sędziego. Wniosek można złożyć na piśmie lub ustnie.


Więcej … Źródło: Jakie są przesłanki wyłączenia sędziego od orzekania w sprawie

Oceń artykuł