(Last Updated On: 13 października 2011)

Jednym z roszczeń zwolnionego pracownika jest żądanie przywrócenia do pracy. Wyroki takie zapadają jednak po kilkunastu miesiącach od wniesienia powództwa do sądu. Powstaje problem, jak należy traktować okres pozostawania bez pracy po zwolnieniu, a przed prawomocnym wyrokiem ? czy za ten okres przysługuje wynagrodzenie i czy jest on wliczany do stażu pracy?


Więcej … Źródło: Jakie są uprawnienia pracownika przywróconego przez sąd do pracy

Oceń artykuł