(Last Updated On: 26 kwietnia 2011)

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego żadnych obowiązków związanych z opisywaniem dokumentów finansowych takich jak rachunek bądź faktura wystawionych w związku z realizacją zamówienia publicznego.

lkqYBK8T2nk - Jakie są zasady opisania przez zamawiającego dokumentów finansowych w zamówieniach publicznych

Więcej … Źródło: Jakie są zasady opisania przez zamawiającego dokumentów finansowych w zamówieniach publicznych