(Last Updated On: 26 kwietnia 2011)

PYTANIE: Spółka matka objęła w spółce będącej podatnikiem udziały, które pokryła aportem w postaci środków trwałych. Po 3 latach okazało się, że wartość aportu była przeszacowana. Spółka córka obawia się, że to przeszacowanie ma wpływ nie tylko na rozliczenia podatkowe spółki matki, lecz także na jej własne. Jakie to może rodzić skutki w spółce córce i jak dokonać ewentualnej korekty?

Więcej … Źródło: Jakie skutki dla spółki przyjmującej aport w postaci środków trwałych powoduje przeszacowanie jego wartości?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here