(Last Updated On: 24 marca 2011)

Zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy są nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i wykonywania innej działalności zarobkowej. Inspektor pracy ma prawo przeprowadzić kontrolę o każdej porze bez uprzedzenia we wszystkich podmiotach, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne.


Więcej … Źródło: Jakie uprawnienia ma Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli

Oceń artykuł