(Last Updated On: 30 maja 2011)

Od 16 maja obowiązuje nowa ustawa ? Prawo prywatne międzynarodowe. Dzięki niej możemy w łatwy sposób rozstrzygnąć, jakie prawo znajdzie zastosowanie, gdy Polka zawrze związek małżeński z cudzoziemcem lub gdy Polak na stałe mieszkający w Niemczech spisze testament.

Wb8EbtU8jt8 - Jakie uprawnienia mają Polacy mieszkający i pracujący w UE

Więcej … Źródło: Jakie uprawnienia mają Polacy mieszkający i pracujący w UE