(Last Updated On: 8 marca 2011)

Zamawiający mogą żądać od wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez względu na przedmiot zamówienia, jego wartość oraz tryb, w jakim prowadzone jest postępowanie.


Więcej … Źródło: Jednostki samorządu terytorialnego mogą żądać zabezpieczenia wykonania każdej umowy

Oceń artykuł