(Last Updated On: 28 października 2011)

KE skierowała w czwartek pozwy do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciw Austrii, Niemcom i Grecji za niewdrożenie dyrektywy o liberalizacji usług z 2006 roku. Jednocześnie KE zażądała kar w wysokości nawet 141 tys. euro za każdy dzień zwłoki

Więcej … Źródło: Kary dla Austrii, Niemiec i Grecji za dyrektywę o usługach

Oceń artykuł