(Last Updated On: 3 maja 2011)

Komisja Europejska zbada budzące niepokój Polski holenderskie propozycje uregulowań prawnych dotyczących traktowania migrantów zarobkowych z unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod kątem zgodności z prawem UE i ewentualnej dyskryminacji.

zDUUG Wggko - KE zbada holenderskie propozycje dot. pracowników z Europy Wschodniej

Więcej … Źródło: KE zbada holenderskie propozycje dot. pracowników z Europy Wschodniej