W obecnej perspektywie finansowej  współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym jest realizowana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej – Europejska Współpraca Terytorialna, czyli European Territorial Cooperation. EWT zastąpiła przedsięwzięcia realizowane w poprzedniej perspektywie budżetowej w Polsce w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.

Więcej … Źródło: Keine grenzen, czyli Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o