(Last Updated On: 18 maja 2011)

W procedurze nakładania kar porządkowych istotnym elementem jest pisemne powiadomienie pracownika o tym fakcie. Jakie są skutki odmowy przyjęcia przez pracownika pisma o ukaraniu?

MNo5VkeuOBg - Kiedy dochodzi do skutecznego nałożenia na pracownika kary porządkowej

Więcej … Źródło: Kiedy dochodzi do skutecznego nałożenia na pracownika kary porządkowej