(Last Updated On: 16 marca 2011)

Czy przedsiębiorcy przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone bezczynnością organów administracji?


Więcej … Źródło: Kiedy domagać się odszkodowania za szkody z powodu bezczynności organów administracji

Oceń artykuł