(Last Updated On: 21 kwietnia 2011)

Przekazanie szkoły wymaga zaopiniowania przez kuratorium.

tL7GT064zSI - Kiedy gmina może zwrócić się do kuratorium oświaty o opinię

Więcej … Źródło: Kiedy gmina może zwrócić się do kuratorium oświaty o opinię