(Last Updated On: 12 sierpnia 2012)

Większość umów cywilnoprawnych, niezależnie od wartości, nie wymaga formy pisemnej. Faktura VAT stanowi więc nierzadko jedyny dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy i niektóre jej elementy, w tym przedmiot, cenę oraz termin płatności.

Więcej … Źródło: Kiedy i jak faktura VAT kształtuje treść umowy?