(Last Updated On: 15 grudnia 2010)

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia inspektor jest uprawniony do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi (art. 1 pkt 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy). Czy z uprawienia tego inspektor może korzystać w każdej sytuacji?


Więcej … Źródło: Kiedy inspektor pracy może nakazać pracodawcy wypłatę zaległego wynagrodzenia

Oceń artykuł