(Last Updated On: 19 kwietnia 2011)

Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych może unieważnić wszczęte postępowanie wyłącznie w sytuacjach, których katalog zawarto w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ? 7 wskazanej ustawy.

bDmDEMF1II - Kiedy można unieważnić przetarg bez podania przyczyny

Więcej … Źródło: Kiedy można unieważnić przetarg bez podania przyczyny