(Last Updated On: 25 lipca 2011)

Stosunek pracy charakteryzuje wykonywanie za wynagrodzeniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie. Jeżeli w treści umowy-zlecenia lub umowy o dzieło przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, to mamy do czynienia z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę umowy zawartej przez strony. Kiedy można uznać, że cechy te mają charakter przeważający?


Więcej … Źródło: Kiedy osoba zatrudniona na umowie-zleceniu może zostać uznana za pracownika

Oceń artykuł