(Last Updated On: 29 marca 2011)

Czy plan połączenia jest przyjmowany przez zarządy łączących się spółek w formie pisemnej?


Więcej … Źródło: Kiedy plan połączenia spółek powinien zostać zbadany przez biegłego rewidenta

Oceń artykuł