(Last Updated On: 4 marca 2011)

Pracownik został tymczasowo aresztowany z powodu okoliczności niemających związku z zatrudnieniem. Po 8 miesiącach nieobecności zgłosił się do przełożonego i wyraził chęć powrotu do pracy. Czy pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia tego pracownika?

Vle45X nYTs - Kiedy pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

Więcej … Źródło: Kiedy pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika