(Last Updated On: 1 marca 2011)

W razie naruszenia przez firmę obowiązków wobec pracownika podwładny może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Nieuzasadniona decyzja pracownika może spowodować, że firma będzie się domagać odszkodowania


Więcej … Źródło: Kiedy pracownik może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę

Oceń artykuł