(Last Updated On: 31 stycznia 2011)

Pracownik z tytułu wypadku przy pracy ma prawo nie tylko do renty z ubezpieczenia społecznego. W niektórych sytuacjach może wystąpić także o wypłatę przez pracodawcę cywilnej renty uzupełniającej.


Więcej … Źródło: Kiedy pracownik może uzyskać od pracodawcy rentę uzupełniającą

Oceń artykuł