(Last Updated On: 14 stycznia 2011)

Pracownik odpowiada majątkowo w pełnej wysokości za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej. Podobną odpowiedzialność ponosi za niedopełnienie pieczy nad mieniem mu powierzonym, które musi zwrócić lub się z niego rozliczyć.


Więcej … Źródło: Kiedy pracownik odpowiada za szkodę w pełnej wysokości

Oceń artykuł