(Last Updated On: 14 lipca 2011)

Zgodnie ustawą o związkach zawodowych pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy (art. 32 ust. 1 pkt 1). Czasami jednak dopiero po rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę organizacja związkowa przedstawia uchwałę o przyznaniu mu ochrony. Czy pracodawca ma wówczas obowiązek przywrócić zwolnionego pracownika do pracy?


Więcej … Źródło: Kiedy pracownikowi przysługuje ochrona związkowa przed zwolnieniem

Oceń artykuł