(Last Updated On: 19 maja 2011)

Gdy nie są znani wszyscy spadkobiercy lub wnioskodawcą jest inna osoba niż dziedzicząca, tylko sąd może stwierdzić nabycie spadku i poszukiwać ich przez ogłoszenia zamieszczone w prasie.

i5 fjqLyeI - Kiedy trzeba wystąpić do sądu o nabycie spadku

Więcej … Źródło: Kiedy trzeba wystąpić do sądu o nabycie spadku